image
Drobečková navigace

Úvod > Charakteristika školy > Vzdělávací program

Vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

 • předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí vrstevníků
 • výchova a vzdělávání jsou založené na principu uspokojování idividuálních potřeb a zájmů dítěte
 • rozvíjet osobnost, samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu, tvořivost
 • vedle rodiny potřebuje dítě společenství vrstevníků, mezi kterými získá základní zkušenosti pro svůj hodnotný a samostatný život
 • projekt je založen na vnitřní motivaci dětí a jejich aktivní účasti
 • je podporováno prožitkové učení hrou a činnostmi
 • obsahové celky projektu tvoří tematické celky, které jsou dětem blízké
 • plánování vzdělávání se váže k integrovaným tématickým blokům, které učitelky vytváří s ohledem na věkové složení dětí a jejich individuální zvláštnosti
 • výchova ke zdraví, přírodovědná gramotnost
 • začlenit výuky němčiny nikoliv formou kroužku, ale v průběhu celého dne
 • hodnotíme svou práci, z hodnocení vyvozujeme závěry, které jsou podkladem pro další výchovnou práci
 • využíváme odborné publikace, časopisy a podle možností vzdělávací akce k sebe vzdělávání

Obsah vzdělávání

 • vzdělávací program je zpracován do 6 integrovaných bloků
 • obsahují charakteristiku hlavního smyslu, podtémata a konkretizované výstupy
 • pořadí integrovaných bloků je závazné, k jednotlivým podtématům se lze podle zájmu dětí a aktuální situace vracet
 • projekt má název „POJĎTE DĚTI, BUDEME SI HRÁT“ aneb „KDO SI HRAJE NEZLOBÍ“, plní klíčové kompetence v 5 vzdělávacíh oblastech – biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální

Integrované bloky: