image
Drobečková navigace

Úvod > Charakteristika školy

Charakteristika školy

Mateřská škola má v obci dlouholetou tradici. Třebeň je malá vesnička rodinného typu, obklopena krásnou přírodou v blízkosti přírodní rezervace SOOS a Motýlí farmy. Vše se využívá ve výchovné práci. Kapacita školy je 21 dětí, zpravidla od 3 – 6 let, vyjímečně mladší. Kapacita školní jídelny je 60 obědů (je součástí MŠ).  Je využíváno přízemí budovy – šatna, třída, ložnice, WC, kuchyň. Provoz školy je od 1.9. - 30.6. od 6,30 do 16,00 hodin.

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Prostory MŠ jsou:

- dostatečně velké
- vybavené dětským nábytkem
- výzdoba blízka dětem, děti mají možnost se na ní podílet
- příjemné, vyvolávající pocit bezpečí, vedou k tvořivé činosti
                  
Ložnice:               

- vybavena lehátky, jejichž počet odpovídá počtu dětí
- v prostorách stávající ložnice je v plánu vybudovat relaxační místnost, kde budou mít děti i během dne možnost odpočinku -relaxační činnosti napomáhají, aby výchova a vzdělávání probíhala v příznivých podmínkách, které pomáhají zvládat odloučení od rodiny, sžít se s novým prostředím, relaxace uvolňuje napětí, pomáhá při hyperaktivitě, podporuje lepší regeneraci a soustředěnost – úprava místnosti – tmavé zatemnění, vytvoření různých koutků, světelné efekty, použití zrcadel, aromaterapie, relaxační hudby

Herna:                

- je vybavena kobercem umožňujícím dětem hry na zemi
- nový nábytek je řešen tak, aby byl přístupný všem dětem

Třída:                 

- stoly a židle neodpovídají vzrůstu různě starých dětí

Děti mají možnost započatou hru a činnost opustit, nechat ji rozpracovanou a následně se k ní vrátit a ve hře pokračovat. Třída není vybavena sportovním náčiním – přináší se do třídy a děti mají možnost využití.Vybavení hračkami didaktickými pomůckami vychází z finančních možností školy. Vše se průběžně doplňuje a využívá. Všechny hračky, které mají děti k dispozici jsou funkční a přiměřené věku. Umývárna je vybavena dostatečným počtem toalet a umyvadel.

Zahrada:             

- vybavena pískovištem s pergolou, zahradním domkem a skladem hraček
- svah zahrady se využívá pro zimní hry
- je naplánováno zabudování průlezek a houpaček
- ve spolupráci s rodiči vybudovat na zahradě různé herní koutky